Úvod

Stránky
Aplikace
Reference
Kontakt
Zpět

Administrace každých stránek je obsahem a nastavením přizpůsobená zadání, kterému předchází první konzultace. V rámci tohoto popisu jsou zmíněná často použitá řešení, které lze dle zadání individuálně přizpůsobit.Základní popis administrace

Administrace stránek vždy koresponduje s Front-Endem stránek (veřejně zobrazená část webových stránek). Stejně, jako při přístupu uživatele na hlavní stranu webových stránek (http://www.vasedomena.cz), tak i při přihlášení do administrace (http://www.vasedomena.cz/admin.php) se zobrazí editace hlavní strany.
Další podstránky lze editovat kliknutím na jejich název v hlavičce stránky. Hlavní strana a nabídka v hlavičce tvoří základní strukturu webových stránek, kterou nelze odstranit - údaje stránky jsou editovatelné pouze v nutném rozsahu (klíčové atributy a samotné tělo stránek = psaný text na hlavní straně pod hlavičkou).
Pod jednotlivé stránky základní struktury lze libovolně vytvářet tzv. ""Hlavní články" pomocí tlačítka "Nový článek", případně duplikací (tlačítko "Duplikovat") u již existující stránky, která je zařazená do stránek základní struktury.
Struktura webových stránek vypadá jako pavouk, kdy jednotlivé stránky může administrátor editovat vždy tam, kde jsou zařazené - více ke struktuře je popsáno v kapitole 2.
Webové stránky obsahují mimo viditelnou strukturu také části, které jsou uživatelům skryté, ale o to větší váhu mají pro vyhledávače a jejich indexovací roboty. Zároveň existuje nastavení, které je shodné pro celé webové stránky. Hlavní nastavení webových stránek je blíže popsané v kapitole 1.


1. Hlavní nastavení

Ikonka hlavního nastaveníIkonka hlavního nastaveníHlavní nastavení zahrnuje obecná nastavení individuálních částí, které jsou dostupné pouze administrátorům dle nastavení přístupových práv. Jednotlivé části se zobrazí po rozkliknutí ikonky v pravém horním rohu v hlavičce.


1.1 Osobní nastavení

V rámci osobního nastavení můžete editovat své přístupové údaje do administrace:
 • jméno - jméno (a příjmení) administrátora
 • login - přihlašovací jméno administrátora do administrace
 • původní heslo - stačí vyplnit pouze v případě změny hesla nebo založení nového administrátora
 • heslo - nové heslo administrátora (při založení nového administrátora není nutné vyplňovat)
 • heslo znovu - potvrzení nového hesla (při založení nového administrátora není nutné vyplňovat)
Uživatel, který má k administraci přístup na úrovni Superadmin, může editovat také přístupová práva jednotlivých administrátorů (kromě přístupových práv defaultního administrátora):
 • aktivní - pokud není pole zaškrtnuté, nelze se na uživatelský účet do administrace přihlásit
 • superadmin - má přístup k hlavnímu nastavení (Hlavička, Lidé, Anketa, Tagy) - administrátor, který má toto pole nezaškrtnuté, má části hlavního nastavení skryté a nemůže je editovat
 • vkládání dat - pokud není nastavení zaškrtnuté, administrátor nemůže zakládat nové stránky a části webů
 • ukládání dat - nezaškrtnuté - administrátor nemůže ukládat data
 • mazání dat - nezaškrtnuté - administrátor nemůže mazat vložená data

1.2 Hlavička

V rámci nastavení "Hlavička" je zahrnuté základní nastavení některých grafických částí webových stránek a SEO nastavení pro vyhledávače (Google, Seznam a jiné). Nastavit lze následující části:
 • favicon - soubor s ikonkou webových stránek ve formátu favicon.ico v rozlišení 16x16 pixelů. Pokud je ikonka vložená, zobrazí se po rozkliknutí ikonky lupy 
 • logo - PNG obrázek loga v maximální šířce 1024 pixelů. Pokud je logo vložené, je možné ho zobrazit kliknutím na ikonku lupy 
 • hlavní titulek - hlavní název webových stránek, uvedený v titulce stránek a ve vyhledávání Google, Seznam atp.
 • hlavní popis - stručný popis činnosti webových stránek - hlavní popis není vidět, ale má velkou váhu ve vyhledávání. Měl by stručně vystihovat téma webových stránek
 • klíčová slova - několik klíčových slov, oddělených pouze mezerou

Pokud stránky obsahují také anglickou lokalizaci, je možné klíčové atributy nastavit v příslušném překladu (jednotlivé jazyky jsou označené vlaječkou příslušného jazyka).


1.3 Lidé

V této části hlavního nastavení lze editovat údaje uživatelů, kteří vyplnili anketu nebo odeslali vzkaz z kontaktního formuláře. Na hlavní záložce "Lidé" je zobrazený seznam všech uživatelů, kdy po rozkliknutí některého jména ze seznamu se zobrazí formulář pro editaci údajů, klikem na e-mail je možné uživateli odeslat e-mail a případně lze uživatele odstranit z databáze kliknutím na "DEL".
V rámci záložky k založení/editaci uživatele lze nastavit
 • aktivní - nezaškrtnuté = k účtu není možné se přihlásit
 • jméno - jméno (a příjmení) uživatele
 • e-mail - kontaktní e-mail uživatele
 • telefon - kontaktní telefon uživatele
 • login - přihlašovací jméno uživatele (přihlášení a další akce v rámci Front-Endu vychází z grafického designu)
 • původní heslo - vyplňuje se v případě změny hesla nebo založení nového uživatele
 • nové heslo - nové heslo pro přihlášení k účtu
 • potvrzení hesla - potvrzení nového hesla

1.4 Anketa

Anketa se na webových stránkách zobrazuje pokaždé jinak, ale základní nastavení modulu je shodné pro většinu prezentací. V rámci hlavního nastavení ankety lze nastavit následující parametry:
 • zobrazit anketu - nezaškrtnuté = anketa se nezobrazuje, při zaškrtnutí je anketa aktivní
 • nadpis ankety - např. "Veřejný průzkum trhu"
 • popis - krátký úvod/popis ankety
 • hlavní dotaz - ideální otázky jsou ty, na které lze odpovědět ANO/NE (popř. líbí/nelíbí, chci/nechci apod.) např. "Nakupujete často?"
 • hlavní odpověď - možné odpověďi na hlavní dotaz např. ano/ne
 • podotázka 1 - 5 - podotázky, které uživatel může/nemusí zodpovědět

V rámci ankety lze také zobrazit krátký formulář (většinou se zobrazí po odpovědi na hlavní dotaz), který obsahuje bližší dotazy (podotázky 1 - 5). V základním stavu lze tyto podotázky hodnotit pomocí hvězdiček (stupnice 1 - 5).
Hlasování je uložené už po odpovědi na otázku hlavního dotazu. Základní odpověď není podmíněná zadáním osobních údajů uživatele - anketa je anonymní. Pokud se uživatel rozhodne, že zanechá své osobní údaje (jméno, mail, telefon), je na administrátorský e-mail webu odeslán e-mail s jeho hodnocením a vzkazem z formuláře. Kontakt se také uloží mezi uživatele v části "Lidé"


1.5 Tagy

Základní strukturu stránek, galerií, obrázků a dalších součástí webů lze řídit v rámci nastavení stránek (viz kapitola 2). Kromě této základní struktury lze vytvářet i virtuální strukturu - pomocí tagů. Tagy jsou zahrnuté do vyhledávání a také do výpisů, kde se podle nich podstránky (popř. jiné prvky) zobrazují. Např. budete mít na webových stránkách hromadu fotografií, kdy některé fotografie mohou svým obsahem odpovídat více galeriím (např. příroda, makro, černobílé). Pomocí přiřazení tagů můžete fotografie shlukovat do různých skupin - uživatelům se pak zobrazí ve více galeriích dle definovaných tagů.

V rámci hlavního nastavení nejdříve nastavíte tagy, které chcete na stránkách používat:
 • název tagu - např. "biologie, krajina, makro, černobílá fotografie" - názvy tagů mohou být i víceslovné
 • pořadí - pozice tagu oproti ostatním tagům - obvykle celým číslem

Pod nastavením je zobrazená tabulka s existujícími tagy. Po rozkliknutí názvu lze zvolený tag editovat, popř. jej smazat kliknutím na "DEL".

Definované tagy se zobrazí pod textovým oknem v rámci nastavení stránek nebo u zvoleného prvku webových stránek, které chcete shlukovat. Kliknutí na tag se automaticky vloží nakonec již definovaných tagů v textovém okně. Použité tagy se pod textovým oknem dále nezobrazují. Tagy lze dále libovolně editovat.


1.6 Google Analytics

Volba v hlavním nastavení slouží jako odkaz k přihlášení do statistiky Google Analytics (v novém okně).


2. Nastavení článků

Mimo hlavní nastavení, které se nachází v rámci hlavičky, lze individuálně nastavit také jednotlivé stránky/obsah webu. Vždy nastavujete zvolenou stránku (při přihlášení do administrace je to hlavní strana webu), kdy základní struktura článků/stránek je dostupná skrze menu v hlavičce. Obsah a ostatní podstránky webu jsou zařazené pod tuto hlavní strukturu.


2.1 Seznam vložených stránek

Seznam vložených stránek se zobrazuje na levé straně pod hlavičkou (pokud nejsou vložené žádné podstránky, je sloupec prázdný). Podstránky se v seznamu řadí podle zobrazení, data vložení a zařazení do struktury webu, následujícím způsobem:
 • černě bez pomlčky - zobrazené hlavní podstránky, které jsou přímo zařazené pod jednu z hlavních stránek v menu
 • černé s pomlčkou - zobrazené podstránky hlavních podstránek
 • šedě - skryté stránky
 • barvou - právě editovaná stránka bez ohledu na úroveň zařazení nebo skrytí
Ke zobrazení editace klikněte na název některé ze stránek v rámci tohoto seznamu.


2.2 Tlačítka a ovládací ikony

Náhled hlavních tlačítek
Hlavní tlačítka jsou umístěná mezi hlavičkou a záložkami (u hlavní struktury - stránky v menu - se nezobrazuje tlačítko "Duplikovat" a "Smazat" / tlačítka se také nezobrazují v případě, kdy jsou zakázaná skrze "hlavní nastavení/osobní nastavení", které je viditelné pouze Superadminům):
 • nový článek - vloží nový článek/stránku, jako podstránku editované stránky v okamžiku kliknutí na tlačítko.
 • duplikovat - zkopíruje aktuálně editovanou stránku včetně zařazení - v defaultním nastavení se zkopíruje pouze záložka "Základní informace"
 • smazat - po potvrzení smazání budou data všech záložek odstraněna z databáze i FTP
 • uložit - ukládá všechna data ze všech záložek u právě editované stránky
Kromě hlavních tlačítek se můžete v administraci setkat s ovládacími ikonami
DEL - v seznamech, umožňuje odstranit záznam
Náhled smazání náhledového obrázku - zobrazuje se u náhledového obrázku podstránek, umožňuje odstranit náhled
Lupa - náhled obrázku - lupa slouží ke zobrazení náhledu obrázku, pokud je vložený

V záložce "Dokumenty" a "Galerie" jsou také umístěné tlačítka pro hromadné nahrání souborů a JPG obrázků (po rozkliknutí je možné vybrat soubory přímo z PC):
Tlačítko pro upload souborů/dokumentůTlačítko pro upload JPG obrázků do galerie2.3 Záložky

Náhled záložek v rámci nastavení článku
Ke každé stránce je možné nastavit více vlastností. Aby bylo nastavení jednotlivých součástí každé stránky přehlednější, provádí se v samostatných záložkách (seznam záložek je u každého webu individuální).


2.3.1 Základní informace

V záložce "Základní informace" může administrátor nastavit hlavní parametry každé stránky. U stránek v rámci hlavní struktury mohou být některé vlastnosti skryté (vzhledem k uchování SEO).
 • zobrazovat - nezaškrtnutý = stránka se na webu nezobrazuje, je dále editovatelná skrze administraci
 • obrázek ve výpisu - náhledový obrázek stránky ve formátu JPG, který je zobrazený ve výpisech podstránek na Front-Endu webu
 • datum konání - pokud je použité, zobrazuje se článek na hlavní straně a v upoutávkách na nejbližší budoucí akce, novinky apod.
 • datum vložení - podle data se stránky ve výpise řadí
 • nadpis - vystihující obsah stránky, např. "Kontakt". Při prvním uložení podstránky (při zakládání nové podstránky nebo duplikaci původní podstránky) je z nadpisu generována čistá URL. Zobrazuje se v záložce prohlížeče (title stránky) před hlavním nadpisem stránek (viz. Hlavní nastavení/Hlavička)
 • URL - náhled stránky ve výpisech může také sloužit jako odkaz na jinou webovou stránku. Pokud je pole vyplněné (např. "http://www.externidomena.cz"), otevře se po kliknutí na náhled podstránky ve výpisu na Front-Endu tato externí URL v novém okně prohlížeče (ideální např. pro reference nebo reklamu na partnera).
 • kód videa - nastavení je k dispozici pouze na některých webech. Umožňuje vložit kód videa z YouTube (např. "tG64mYj4RzQ ") - okno s videem se zobrazí v rámci stránky, pro kterou je kód vložený.
 • klíčový popis - na stránkách je použitý v hlavičce stránky (často tak není vidět) a je nejdůležitější pro správné vyhledávání (Google, Seznam...). Jedná se o krátké přiblížení obsahu stránek celou větou (maximálně dvěmi), většinou rozšiřuje/rozvádí nadpis stránky. Zobrazuje se ve výsledcích hledání Google, Seznam...
 • klíčová slova - většinou podstatná jména, která vystihují obsah stránky - doporučujeme uvádět 8-10 klíčových slov
 • text ve výpisu - v některých případech bývá shodný s klíčovým popisem, zobrazuje se ve výpisech a seznamech podstránek většinou s náhledovou fotografií (pokud je vložená
 • obrázek do editoru - obrázek, který je zobrazený v rámci stránky, musí být umístěný on-line, aby jej bylo možné na webových stránkách zobrazovat. Přes toto pole může administrátor nahrát obrázek (ideálně zmenšený tak, jak má být výsledně zobrazený) - po kliknutí na "Uložit" se nad tímto polem zobrazí URL obrázku, kterou budete potřebovat pro vložení do Wysiwyg editoru viz níže
 • wysiwyg editor - okno editoru nabízí podobné funkce, jako klasické textové editory pro Windows a umožňuje editovat obsah každé stránky.
Náhled ovládání editoru


2.3.2 Anglický překlad

U webových prezentací s anglickou lokalizací lze přes záložku "Anglický překlad" editovat části stránky, které je nutné přeložit do cizího jazyka. Jednotlivé stránky se zobrazují na subdoméně (většinou http://www.vasedomena.cz/en/) v případě, kdy mají alespoň vyplněný nadpis (kvůli vygenerování čisté URL pro lokalizaci). Přeložit lze následující informace každé stránky:
 • nadpis - nadpis, vystihující obsah stránky, např. "Kontakt". Při prvním uložení podstránky (při zakládání nové podstránky nebo duplikaci původní podstránky) je z nadpisu generována čistá URL. Zobrazuje se v záložce prohlížeče (title stránky) před hlavním nadpisem stránek (viz. Hlavní nastavení/Hlavička)
 • klíčový popis - na stránkách je použitý v hlavičce stránky (často tak není vidět) a je nejdůležitější pro správné vyhledávání (Google, Seznam...). Jedná se o krátké přiblížení obsahu stránek celou větou (maximálně dvěmi), většinou rozšiřuje/rozvádí nadpis stránky. Zobrazuje se ve výsledcích hledání Google, Seznam...
 • klíčová slova - podstatná jména, která vystihují obsah stránky - doporučujeme uvádět 8-10 klíčových slov
 • text ve výpisu - v některých případech bývá shodný s klíčovým popisem, zobrazuje se ve výpisech a seznamech článků většinou s náhledovou fotografií
 • wysiwyg editor - okno editoru nabízí podobné funkce, jako klasické textové editory pro Windows a umožňuje editovat obsah každé stránky.
Náhled ovládání editoru


2.3.3 Dokumenty

Na této záložce lze ke stránce přiložit dokumenty, které budou uživateli v rámci stránky nabídnuty ke stažení nebo otevření (podle typu používaného prohlížeče). Funkce hromadného nahrávání je řešená skrze Flash a v některých prohlížečích vyžaduje instalaci doplňku. Bez komplikací lze používat např. v prohlížečích Internet Explorer a Google Chrome.
 • vybrat soubory - po kliknutí na tlačítko se zobrazí okno pro výběr souborů z PC. Více souborů lze označit pomocí tlačítka Ctrl nebo Shift (případně volbou Ctrl-A pro výběr všech souborů v adresáři)
Po výběru souborů se na obrazovce objeví fronta souborů a začnou se nahrávat na web. Během této činnosti neopouštějte stránku administrace (při opuštění se soubory nemusí nahrát). Po nahrání posledního souboru stiskněte pro aktualizaci seznamu tlačítko "Uložit".

V rámci seznamu nahraných souborů lze editovat jejich titulek (pokud není vyplněný, zobrazí se uživateli název souboru). Kliknutím na název lze soubor otevřít/stáhnout a případně lze soubor ze stránky odstranit kliknutím na "DEL".


2.3.4 Galerie

Galerie obsahuje podobné ovládání, jako v případě záložky "Dokumenty", pouze se tlačítko jmenuje "Vybrat JPG". Do galerie lze nahrávat pouze JPG obrázky. Velikost však není omezená, protože při nahrávání dojde k přegenerování každého obrázku do optimální velikosti (ovlivňuje rychlost stránek v rámci Front-Endu).
Funkce hromadného nahrávání je vyřešená skrze Flash a v některých prohlížečích vyžaduje instalaci doplňku. Bez obtíží lze používat např. v prohlížečích Internet Explorer a Google Chrome.
 • vybrat JPG - po rozkliknutí tlačítka se zobrazí okno pro výběr JPG obrázků/fotografií z PC. Více souborů lze označit pomocí stisknutí kláves Ctrl nebo Shift (případně volbou Ctrl-A pro výběr všech souborů v adresáři) a kliknutím na fotografii v okně výběru
Po výběru souborů se na obrazovce objeví fronta vybraných obrázků a začnou se nahrávat na web. Během této činnosti neopouštějte stránku administrace (při opuštění se soubory nemusí nahrát). Po nahrání posledního souboru stiskněte pro aktualizaci seznamu tlačítko "Uložit".

V rámci seznamu nahraných obrázků do galerie lze zobrazit velký náhled obrázku (kliknutím na zmenšeninu), editovat popis obrázku, jeho pořadí vůči ostatním obrázkům v galerii a případně jej smazat.


2.3.5 Služby

Pokud jsou na webové stránce obsažené také poptávkové formuláře (na každé stránce mohou být nabízené jiné služby), může administrátor jejich nastavení editovat v záložce "Služby". Pro nastavení jsou v základním provedení k dispozici následující části:
 • zobrazit služby - nezaškrtnuté = služby se v rámci editované stránky nezobrazují
 • titulek formuláře - např. "Zájezd na Ibizu", vystihuje nabízenou činnost
 • popis ve formuláři - např. "Zájezd zahrnuje dopravu i ubytování. Další služby naší cestovní kanceláře můžete vybrat dále."
Kontaktní formulář se zobrazí již po nastavení těchto hodnot. Dále je možné objednávkový formulář více specifikovat pomocí jednotlivých služeb:
 • typ služby - lze nastavit možnosti základ, příplatek a sleva. Dle nastavení se služba bude ve formuláři účtovat. Samotné provedení formuláře na Front-Endu po nastavení vychází z grafického návrhu.
 • pořadí - pořadí služby ve formuláři
 • cena - cena služby celým číslem
 • název služby - název služby např. "hotel ve městě" nebo "hotel na pláži"
 • wysiwyg editor - okno editoru nabízí podobné funkce, jako klasické textové editory pro Windows a umožňuje editovat bližší popis služby
Náhled ovládání editoru

Pod formulářem pro editaci jsou zobrazené aktuálně vložené služby v rámci editované webové stránky, seřazené dle definovaného pořadí. Jednotlivé služby lze kliknutím na jejich název editovat, popř je z nabídky služeb odstranit kliknutí na "DEL".


2.3.6 Komentáře

V záložce "Komentáře" můžete zobrazit seznam komentářů, které na stránce zanechali uživatelé. Komentáře lze v individuálních případech schvalovat/zobrazovat a případně také mazat.
Informace o novém komentáři je automaticky odesílaná na e-mail administrátora stránek, který může schválení/smazání provést rozkliknutím odkazu v e-mailu.Provoz Hlubina

 - logo

Provoz Hlubina se nachází v bývalém černouhelném dole Hlubina, který je aktuálně v rekonstrukci. Po jejím dokončení poskytne od roku 2015 v pěti budovách zázemí pro aktivity neziskového charakteru, občanská sdružení a další iniciativy.


Více o Provoz Hlubina
Všechny projekty

Rychlý kontakt

Tel.: +420 724 413 483
IČO: 733 41 622

Ostrava - centrum 
Českobratrská 63, 702 00

Rožnov pod Radhoštěm
Meziříčská 1645, 756 61

 
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
další informace